REJSE- OG UDSTATIONERING

Rejse- og udstationeringsforsikringer placerer vi i skandinaviske og engelske forsikringsselskaber samt et hollandsk forsikringsselskab.

Forsikringen skræddersys med de dækninger, der svarer til den enkelte kundes ønsker og behov.

Forsikringen dækker omkostninger til undersøgelser samt behandling af sygdomme og personskader på klinikker og privathospitaler, herunder eventuel hjemtransport med ledsager.

Forsikringen kan omfatte indbo, ansvar, rejsegods, bagage, tandbehandling, ulykkes- og dødsfaldsdækning, hjemkaldelse, flyforsinkelse, krisehjælp, sikkerhedsstillelse samt advokatbistand.

Forsikringen målrettes til det geografiske område der er rejses til - uanset hvor i verden, det måtte være.

Forsikringen kan tillige omfatte medrejsende ægtefælle og børn.