ERHVERVSFORSIKRINGER

Forsikringsmæglerne på Roskilde Lufthavn har over 25 års erfaring med forsikringsprogrammer til danske erhvervsvirksomheder.

Vi samarbejder med de fleste danske og udenlandske forsikringsselskaber, herunder flere leverandører af specialprodukter.

Som uafhængige forsikringsmæglere tilbyder vi en uforpligtende gennemgang af det nuværende forsikringsprogram, med efterfølgende indhentning af alternative tilbud.

Forsikringsprogrammet for den enkelte virksomhed bliver sammensat af specifikke forsikringsprodukter, som kan være forsikringer der omfatter:

Bygninger, entrepriser, hangarer, erhvervsløsøre, maskiner og varer under transport, teknisk udstyr, biler, arbejdsmaskiner og landbrug m.m..

Derudover skal ansvarsområdet afklares ved etablering af erhvervs- og produktansvar, professionelt ansvar, flyvepladsansvar, værkstedsansvar og miljøansvar m.m.

Medarbejderne skal også sikres i form af arbejdsskadeforsikring, sundhedsforsikring samt livs- og pensionsforsikring.